Donateurs

De Holtinger Schaapskudde zoekt donateurs!

De Stichting heeft ruim 300 donateurs.

Financieel is de kudde mede afhankelijk van de bijdragen van donateurs. Dat uw geld op de juiste plaats terechtkomt staat vast. De Stichting kent, met uitzondering van onze schaapherders, geen betaalde medewerkers. Alle inkomsten kunnen hierdoor rechtstreeks worden aangewend voor de instandhouding van de schaapskudde met het unieke Drentse Heideschaap.

Donateurs ontvangen meerdere malen per jaar bericht over de kudde, over activiteiten rondom de kudde en het jaarverslag.

Wilt u de kudde steunen met een financiële bijdrage, vul het hiernaast staande formulier in.

Met het inzenden van het formulier machtigt u de Stichting Holtinger Schaapskudde met Incassant-ID: NL19222410206270000 om jaarlijks het opgegeven bedrag af te schrijven van uw bankrekening.

Bij een donateurschap van 25 Euro of meer ontvangt u ook onze nieuwsbrieven!

Ja, ik wil de Holtinger Schaapskudde ondersteunen

Donateursformulier

Ongeldige invoer

Vul uw voorletters in

Geef a.u.b. uw voornaam op.

Geef a.u.b. uw achternaam op

Geef a.u.b. straatnaam en huisnummer op van uw adres.

Geef a.u.b. uw postcode op.

Geef a.u.b. uw woonplaats op.

Ongeldig e-mail adres.

Ongeldige invoer

Ongeldige invoer

Ongeldige invoer

Ongeldige invoer

Ongeldige invoer

Ongeldige invoer

Ongeldige invoer

 

 

 

 

Of download hier de donateurskaart ►

Vul deze in en stuur naar het secretariaat.
(vergeet hem niet te ondertekenen)

 

 

 

 

ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling)

De Stichting Holtinger Schaapskudde is sinds 1 januari 2008 een ANBI-instelling.

Dit houdt in dat u een jaarlijkse donatie, welke voor minimaal 5 jaar gedaan wordt, af kunt trekken voor de inkomstenbelasting onder het kopje “Giften”. De Stichting hoeft over de gift geen belasting te betalen. Hiervoor zijn enkele formulieren nodig, welke u kunt invullen, waarna onze Stichting ook nog een deel moet invullen. In de bijlage(n) zijn ze te printen cq in te vullen.

Bij de belastingdienst staat onze instelling onder het onderstaande RSIN nummer ingeschreven.

Klik op het ANBI-logo om het Standaardformulier publicatieplicht ANBI algemeen in te zien.

Wilt u de kudde steunen met een financiële bijdrage via een ANBI machtiging, neem dan contact met ons op.

 

 

Unknown

RSIN 008591143

Of download (cq vul in) hier de ANBI-formulieren

Vul deze in en stuur naar het secretariaat. (vergeet hem niet te ondertekenen)