Schaapskooi

Vertrekpunt van de kudde

In de zomer trekken de herders dagelijks, ongeacht de weersomstandigheden, met de schaapskudde de heide op. Vertrek vanaf de kooi vindt rond 9.30 uur plaats. Rond 16.30 uur komt de kudde terug naar de kooi. Het is altijd weer een spectaculair gezicht om de hele kudde de kooi uit te zien gaan! Een bezoek meer dan waard. In de herfst en in de winter wordt er minder begraasd. Soms staan de schapen dan ingerasterd op een vaste plek. Op het informatiebord aan de kooi staat aangegeven waar de kudde zich bevindt.

Het adres van de schaapskooi is:
Van Helomaweg 16 te Havelte.


Klik hier voor de routebeschrijving

 

 

 

Enige historie

van het Drents Heideschaap in de oude gemeente Havelte

In 1838 bedroeg het aantal schapen in de gemeente Havelte ca. 3900 stuks. Deze schapen waren met name nodig voor de productie van mest in de potstallen. De opbrengst van de wol was mooi meegenomen. Door de oprichting van coöperatieve melkfabrieken en niet te vergeten door de invoering an kunstmest was het lot van de uitgebreide schaapskudden rond 1900 bezegeld. In 1897 waren er nog twee kuddes: Eén van 77 schapen in Eursinge, gevestigd in een boerderij bij het landgoed Overcinge en de ander van 215 schapen in Darp. De schaapskudde in Uffelte bestond toen al niet meer. Omstreeks de eeuwwisseling zijn de laatste schapen van de Havelter heide verdwenen. De laatste in Darp werd in 1912 opgedoekt.

In 1950 kocht de gemeente uit  folkloristische overwegingen een kleine kudde schapen, die onderdak vonden in de oude schaapskooi aan de
Dorpsstraat in Havelte. In 1958 is de kudde opgeheven, omdat de toenmalige gemeente Havelte de rotzooi die de kudde in de Dorpsstraat achterliet, zat was en omdat men geen goede herder kon vinden.

Vervolgens is de kudde ondergebracht in een oude boerderij van Defensie op Holtinge. Om de kudde in stand te houden is door een aantal verenigingen een Stichting Holtinge opgericht in 1960. Defensie stelde een deel van het militaire oefenterrein als 'weide' ter beschikking. De schapen werden door de aangestelde beheerder-schaapherder voor eigen rekening aangeschaft. Ook particulieren of instellingen sponsorden een schaap of zelfs meerdere. Subsidie van de gemeente Havelte en het Rijk zorgden voor een sluitende begroting.

Door onder meer gewijzigde regelgeving en de opbouw van een grotere kudde om het begrazingsplan uit te voeren is deze schaapskooi veel te klein geworden. Op 10 september 2013 is de kudde verhuisd naar de nieuwe schaapskooi aan de Van Helomaweg.