De Holtingerschaapskudde

Organisatie

Doelstelling

Doelstelling

De stichting heeft de volgende doelstellingen:

  • Het onderhoud van de heidevelden in het Holtingerveld door begrazing met een gescheperde kudde.
    De heidevelden behoren tot een Natura 2000 gebied en zijn eigendom van Defensie, Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer.
  • Het in stand houden en raszuiver houden van het schapenras "Het Drentse Heideschaap".
  • Het in stand houden en bevorderen van cultuurhistorische waarden.
  • Het bevorderen van recreatie en toerisme.