Organisatie

Stichting de Holtinger Schaapskudde

 

Doelstelling

Doelstelling

De stichting heeft de volgende doelstellingen:

  • Het onderhoud van de heidevelden in het Holtingerveld door begrazing met een gescheperde kudde. De heidevelden behoren tot een Natura 2000 gebied en zijn eigendom van Defensie, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer en een particuliere beheerder.
  • Het in stand houden en raszuiver houden van het schapenras "Het Drentse Heideschaap".
  • Het in stand houden en bevorderen van cultuurhistorische waarden.
  • Het bevorderen van recreatie en toerisme.

 

SUBSIDIEVERSTREKKERS:

gemeente-Westerveld
provincie-Drenthe
RVO-logo
 
 

 

 

STICHTING VRIENDEN HOLTINGER SCHAAPSKUDDE

Doelstelling

Doelstelling

De Stichting Vrienden Holtinger Schaapskudde heeft tot doel het geven van bekendheid aan de Holtinger Schaapskudde, alsmede het geven van financiële ondersteuning van deze schaapskudde. Verder verricht zij van alle verdere handelingen die met voorstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.