14 november 2020

NIEUWSBRIEF ONDERNEMERSKOOI 

Ondernemerskooi in aantocht

8719EDCD-EBFF-4CF0-99BA-250B9B40EC8B1105c

Hij komt! Hij komt! Wie nu het terrein van de Holtinger Schaapskudde betreedt ziet de bouw van de ONDERNEMERSKOOI gestaag groeien. De Ondernemerskooi is de fraaie benaming van de ontvangstruimte, die verrijst naast de schaapskooi en lammerenkooi bij de Toegangspoort Holtingerveld. 

69E84EC2-CB02-40EC-BA7A-56F16E0A5D80

Op 8 oktober werd begonnen met het uitgraven van de fundering, waarna Staalbouwbedrijf Kamphof uit Dwingeloo aan de slag ging met het plaatsen van de fundering en ‘skelet‘ van de ondernemerskooi. Als Kamphof klaar is met deze klus, nemen vaklui van het Havelter Bouwbedrijf Bruins en Installatiebedrijf Beenen het werkstokje over. Werk aan de ontvangstruimte, die hetzelfde aanzicht krijgt als de twee andere kooien.

Praten en wachten

Zoals de planning nu is kunnen bezoekers vanaf het voorjaar 2021 de nieuwe ontvangstruimte van binnen bewonderen en er gebruik van gaan maken. Daarmee is een langdurige wens van het bestuur en de herders van de Holtinger schaapskudde in vervulling gegaan. In 2017 verkreeg het bestuur al de bouwvergunning voor de ontvangstruimte. Maar pas na drieënhalf jaar lobbyen, praten, wachten en nog eens praten met allerlei instanties en organisaties is eindelijk de schop dit najaar de grond ingegaan. Het is een gebouw van 16 x 8 meter, waar de bezoekers kunnen worden ontvangen en allerlei activiteiten plaatsvinden.

IMG3777 IMG5367

Activiteiten die vanaf de opening nieuwe Schaapskooi, in 2013, in de grote lammerenkooi werden gehouden. Door die nieuwbouw kunnen deze activiteiten nu worden verdubbeld. Denk hierbij aan: lezingen, workshops vilten, workshops schapendrijven, lezingen, groepsontvangsten bij de kooi, vergaderingen, educatieve bijeenkomsten, verkoop en promotie van streekproducten, verhuur van de kooi, bijzondere evenementen, enzovoorts.

Drentse beleving

De voornaamste doelstelling van de Stichting Holtinger Schaapskudde is uiteraard de dagelijkse begrazing van de heide door de schaapskudde met herder en honden. Daarnaast wil de stichting met deze kudde Drentse Heideschapen de unieke Drentse natuur van het Holtingerveld in stand houden. Hiermee kan het toerisme op deze bijzondere ‘Drentse beleving‘ extra worden bevorderd. Onder beleving verstaan we: mee de heide op, met de schaapskudde op alle mogelijke manieren kennis maken, rondleidingen, kroamschudden, schapenscheren, hunebedden bekijken. 
Het bestuur van de Stichting Holtinger Schaapskudde verwoordt zijn wens voor het nieuwe project in de plannen als volgt: ‘We willen met de Ondernemerskooi van 128 m2 een duurzame, energie neutrale ontvangstruimte realiseren, waarmee we onze recreatieve, educatieve en ondernemersactiviteiten gedurende het hele het jaar kunnen uitbreiden’. Daarmee kan de Toegangspoort Holtingerveld beter worden benut, het profileren van de schaapskudde verbeterd en geeft een structurele bijdrage aan de exploitatie. Zo is het voortbestaan van de schaapskudde op het Holtingerveld op lange termijn gegarandeerd.

Goud van Drenthe

De begrazing met heideschapen van het Holtingerveld voor onder meer Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en Ministerie van Defensie is de basis van onze inkomsten. Maar daarnaast zorgen particuliere donateurs, subsidiegevers en kudde van ondernemers ervoor, dat de schapen, niet ten onrechte vaak het ‘GOUD VAN DRENTHE’ genoemd, in ons heidelandschap hun werk tot in lengte van dagen kunnen voortzetten.

Samenwerking

De nieuwe ontvangstruimte heeft niet zomaar de naam ONDERNEMERSKOOI gekregen. Onze stichting werkt nauw samen met de - voornamelijk plaatselijke - ondernemers. 52 sponsorende bedrijven vormen momenteel de ‘Kudde van Ondernemers’. Bezoekers kunnen op het terrein zien, dat die ondernemers in de vorm van kunstzinnige metalen schapen dagelijks een oogje in het zeil houden. Als het ware ook een beetje waken over die andere, levensechte kudde. In de samenwerking van de Stichting Holtinger Schaapkudde met ondernemers schuilt ook kracht.

IMG0840 dbacc950-ea81-49ad-b249-675f4b6a1423

Samen met de ondernemers en partners worden veel evenementen georganiseerd. Plaatselijke bedrijven leveren de horecaproducten. Die samenwerking vindt ook plaats met terreineigenaren, verenigingen, overheden, recreatieondernemers, campings, B&B’s, hotels en groepsaccommodaties in de omgeving. We programmeren zoveel mogelijk samen met onder meer met het TIP (Toeristisch Informatie Punt), Vlinderparadijs Papiliorama, Brasserie Oer, gemeente Westerveld, Staatsbosbeheer en het Hunehuis.

Donaties

De kosten van het project Ondernemerskooi bedragen ongeveer 240.000 euro, waarvan wij een deel nog via fondsen, donaties en/of een banklening nodig zijn. Uw donaties/giften  blijven natuurlijk altijd van harte welkom op bankrekening NL 88 RABO 0326706208 ten name van Stichting Holtinger Schaapskudde. 

IMG2071-2

Doneer éénmalig of meld u aan voor een donateurschap. Heeft u een bedrijf en nog geen stalen schaap in onze “Ondernemerskudde”, steun ons met het plaatsen van een schaap in deze kudde. Voor € 250 (excl. btw) per jaar plaatsen wij graag een schaap in dit fantastische kunstwerk.