De Holtingerschaapskudde

Slide
Dinamo Fonds Welzijn Holtinger Schaapskudde
Gift van het Dinamo Fonds

'Wij kunnen u hierbij mededelen dat het bestuur van het Dinamo Fonds heeft besloten u een gift te verstrekken van
€ 5.000 voor het project: "Welzijn Holtinger Schaapskudde." '

Wij steunen het welzijn van uw heideschaapskudde van harte omdat u hiermee bijdraagt aan de instandhouding en de versterking van de biodiversiteit in de begraasde gebieden en het behoud van de bijzondere heidelandschappen.'

Stichting Dinamo Fonds